Tuchtrechtelijke maatregel voor advocaat wegens schending WWFT

Hof van Discipline: ‘tuchtrechtelijk verwijtbaar’

Een advocaat die een cliënt (BV) waarvoor hij in het verleden een incassoprocedure heeft gevoerd, gaat bijstaan bij de verkoop van aandelen, zal de zaak moeten behandelen als een WWFT-dossier. Dus: cliëntonderzoek verrichten en zo nodig een melding ongebruikelijke transactie doen.

Een advocaat krijgt een klacht van een cliënt naar aanleiding van zijn optreden in een arbeidsconflict waarin hij de cliënt bijstaat. Lange tijd heeft de advocaat gedaan alsof er een procedure aanhangig was bij de kantonrechter over een loonvordering, terwijl in werkelijkheid de dagvaarding niet was uitgebracht Naar aanleiding van de klacht doet de deken onderzoek en stuit op een dossier waarin de advocaat een cliënt heeft bijgestaan bij de verkoop van aandelen in een BV, waarvoor hij eerder al eens een incassoprocedure had gevoerd.

Geen WWFT-onderzoek

Hoewel de procesvrijstelling niet van toepassing was en de dienstverlening dus een WWFT-zaak was, heeft de advocaat geen cliëntonderzoek verricht en geen risicoanalyse gedaan. Hij blijkt ook niet over een WWFT-risicobeleid te beschikken.

Geen melding ongebruikelijke transactie

De koopovereenkomst van de aandelen betrof een BV die op het moment van de opdracht al failliet was. De opdracht werd enkele dagen na het uitspreken van het faillissement verstrekt. Er was dus duidelijk een indicatie voor een ongebruikelijke transactie, maar een melding daarvan heeft de advocaat niet gedaan.

Tuchtrechtelijk verwijtbaar

De Raad van Discipline en vervolgens, na beroep, ook het Hof van Discipline, komen tot het oordeel dat het handelen van de advocaat tuchtrechtelijk verwijtbaar is.

Hof van Discipline ’s Gravenhage, 8 september 2023 (gepubliceerd 19 september 2023), ECLI:NL:TAHVD:2023:158