Toezichthouder licht WWFT-verplichtingen juwelier toe

Wat zijn samengestelde transacties?

Een juwelier kwalificeert als een instelling de zin van de WWFT wanneer er een contante betaling van 10.000 euro of meer plaatsvindt. De toezichthouder op de juweliersbranche is Bureau Toezicht WWFT, een onderdeel van de belastingdienst

Als poortwachter is de juwelier dan verplicht om alle verplichtingen in de WWFT na te leven, zoals een risicoanalyse, identificatie, verificatie en onderzoek naar herkomst van de middelen.

Samengestelde transacties

De notitie gaat onder meer in op samengestelde transacties, waarbij verschillende goederen worden aangeschaft. Dan moeten de contante bedragen bij elkaar worden opgeteld.

Ongebruikelijke transacties: 20.000 euro of meer

Interessant is de stelling van de toezichthouder dat een aankoop in contanten van 20.000 euro of meer ongebruikelijk is.

Leidraad

Het bureau Toezicht WWFT verwijst nog naar haar eigen WWFT-leidraad voor kopers en verkopers van goederen.

Contante betalingen in de toekomst verboden?

In het wetsvoorstel Plan van aanpak witwassen, ingediend op 21 oktober 2022, worden contante betalingen van 3.000 euro verboden en zijn juweliers geen WWFT-instellingen meer. Maar de toekomst van dat wetsvoorstel is ongewis, nu het na het aftreden van het kabinet Rutte IV controversieel is verklaard.

Toelichting van Bureau Toezicht Wwft op de Wwft-verplichtingen van een juwelier, 14 december 2023