WWFT: Lijst EU hoogrisicolanden aangepast

Verenigde Arabische Emiraten nu hoogrisicoland

De Europese Commissie heeft de lijst met hoogrisicolanden aangepast. Er zijn vijf landen toegevoegd, waaronder de Verenigde Arabische Emiraten, waartoe onder meer Dubai en Abu Dhabi behoren. Er zijn drie landen geschrapt van de lijst. Er zijn nu dus nog meer hoogrisicolanden en er moet vaker een verscherpt WWFT-cliëntenonderzoek worden uitgevoerd.

De lijst betreft ‘derde landen met een hoog risico die strategische tekortkomingen vertonen’. Tekortkomingen in de AML/CFT-regelgeving wel te verstaan. De lijst is een uitvloeisel van artikel 9 Vierde Antiwitwasrichtlijn De laatste lijst dateerde van januari 2022. De Europese Commissie volgt deze landen nauwgezet. Samenwerking met de FATF en regionale zusterorganisaties weegt zwaar in het oordeel van de commissie.

Nieuw op de lijst zijn:

 • Verenigde Arabische Emiraten
 • Gibraltar
 • Democratische Republiek Congo
 • Mozambique
 • Tanzania

Geschrapt van de lijst:

 • Nicaragua
 • Pakistan
 • Zimbabwe

Verscherpt cliëntonderzoek

Het landenrisico is een van de belangrijke risicofactoren in het WWFT-cliëntonderzoek. Op grond van artikel 8 lid 1, b WWFT  moet een WWFT-instelling altijd verscherpt cliëntenonderzoek doen wanneer de cliënt in een land woont of gevestigd is dat door de Europese Commissie is aangewezen als hoogrisicoland. Daarnaast gelden specifieke onderzoeksmaatregelen in geval van transacties met deze landen op grond van artikel 9 lid 1 WWFT.

Verbod op trustdiensten

Voor trustkantoren zijn de consequenties van de lijst nog groter: zij mogen binnenkort geen diensten meer verlenen wanneer een cliënt, een UBO of een doelvennootschap in een land op de lijst woont of gevestigd is. De wijziging in de Wet toezicht trustkantoren, waar dat verbod in opgenomen is, treedt binnenkort in werking.

Inwerkingtreding lijst

Officieel treedt de nieuwe verordening in werking op 16 maart 2023.

EU Hoogrisicolanden met ingang van 16 maart 2023

 1. Afghanistan
 2. Barbados
 3. Burkina Faso
 4. Cambodja
 5. Kaaimaneilanden
 6. Democratische Republiek Congo*
 7. Gibraltar*
 8. Haïti
 9. Jamaica
 10. Jordanië
 11. Mali
 12. Marokko
 13. Mozambique*
 14. Birma/Myanmar
 15. Panama
 16. Filipijnen
 17. Senegal
 18. Zuid-Sudan
 19. Syrië
 20. Tanzania*
 21. Trinidad en Tobago
 22. Uganda
 23. Verenigde Arabische Emiraten*
 24. Vanuatu
 25. Jemen

* Nieuw sinds januari 2022

Europese Commissie: Gedelegeerde Verordening (EU) 2023/410 van de Commissie van 19 december 2022 tot wijziging van Gedelegeerde Verordening (EU) 2016/1675, Publicatieblad van de Europese Unie 24 februari 2023