Overige WWFT-instellingen

Makelaars en handelaren in kostbare goederen zijn WWFT-instelling

Naast de financiële ondernemingen en de financiële en juridische dienstverleners is er een ‘restgroep’ van ondernemingen. Van belang is hierbij te vermelden dat dit in alle gevallen zowel natuurlijke personen als rechtspersonen of vennootschappen kunnen zijn. Vennootschappen zijn onder meer maatschappen en VOF’s. Hoewel zij geen rechtspersoonlijkheid hebben, kunnen het dus wel WWFT-instellingen zijn.

Handelaren in goederen bij contante betalingen van 10.000 euro of meer

Artikel 1a lid 4 onderdeel i WWFT. Het moet gaan om ‘beroeps- of bedrijfsmatig handelen als koper of verkoper’. De WWFT is alleen van toepassing als het om een contante betaling gaat. ‘Smurfen’; het splitsen van de betaling in kleinere deelbetaling van minder dan 10.000 euro, is niet mogelijk. Wanneer het om één transactie gaat en de deelbetalingen dus met elkaar samenhangen, is de WWFT toch van toepassing.

Makelaars in voertuigen, schepen, kunst, antiek en juwelen

Artikel 1a lid 4 onderdeel j WWFT. Het is een flinke verzameling: makelaars, ‘bemiddelaars’ volgens de wet, in goederen die veel waarde vertegenwoordigen, zijn dus al snel WWFT-instelling. Of de transactie in contanten gebeurt, is hierbij niet van belang.

Kunsthandelaren

Artikel 1a lid 4 onderdeel k WWFT. Handelaren in kunstvoorwerpen, zijn WWFT-instelling. Het moet dan wel gaan om transacties voor een bedrag van 10.000 euro of meer. Of dit in contanten wordt voldaan is niet van belang. Ook hier is ‘smurfen’ (deelbetalingen van minder dan 10.000) niet mogelijk.

Wisselen van cryptocurrency

Artikel 1a lid 4 onderdeel l WWFT. Ondernemingen die diensten voor het wisselen tussen virtuele valuta en fiduciaire valuta aanbieden vallen onder de WWFT. Fiduciaire valuta is ‘normaal’ geld, dus contant of giraal. Virtuele valuta is kortweg cryptovaluta, zoals Bitcoin. De WWFT definieert virtuele valuta als ‘een digitale weergave van waarde die niet door een centrale bank of een overheid wordt uitgegeven of gegarandeerd, die niet noodzakelijk aan een wettelijk vastgestelde valuta is gekoppeld en die niet de juridische status van valuta of geld heeft, maar die door natuurlijke personen of rechtspersonen als ruilmiddel wordt aanvaard en die elektronisch kan worden overgedragen, opgeslagen en verhandeld’.

Aanbieders van bewaarportemonnees

Artikel 1a lid 4 onderdeel m WWFT. Ook de aanbieder van bewaarportemonnees voor cryptocurrency is een WWFT-instelling. De WWFT definieert een bewaarportemonnee als ‘entiteit die diensten aanbiedt om namens haar cliënten cryptografische privésleutels te beveiligen om virtuele valuta aan te houden, op te slaan en over te dragen’.

Speelcasino’s

Artikel 1a lid 4 onderdeel n WWFT. Uitbaters van speelcasino’s zullen doorgaans beschikken over een vergunning. Ze vallen hoe dan ook onder de WWFT en moeten dus eventuele ongebruikelijke transacties melden.

Pandhuizen

Artikel 1a lid 4 onderdeel p WWFT. Pandhuizen als bedoeld in artikel 131, onderdeel a, van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek zijn WWFT-instelling.