WWFT-klacht tegen accountant ongegrond

Medewerker accountantskantoor niet verantwoordelijk voor melding ongebruikelijke transactie

Na een overname onttrekt de overnemende rechtspersoon in korte tijd € 500.000 aan liquide aan de overgenomen BV. Die kan daardoor niet meer aan haar verplichtingen voldoen en wordt enkele maanden later failliet verklaard.

De (voormalige) boekhouder van de failliete vennootschap dient een klacht in tegen de accountant van de vennootschap, onder meer omdat die geen melding ongebruikelijke transactie bij de FIU heeft verricht.

Verplichting ligt niet bij medewerker kantoor

De Accountantskamer Zwolle verklaart de klacht ongegrond. Het is niet vast te stellen of er een melding is verricht; hierop rust een geheimhoudingsplicht. Bovendien rust de verplichting ongebruikelijke transacties te melden bij het accountantskantoor, niet bij de individuele beroepsuitoefenaar, tegen wie de klacht was ingediend.

Accountantskamer Zwolle, 25 september 2023, ECLI:NL:TACAKN:2023:51