Jaaroverzicht FIU 2022: bijna 2 miljoen ongebruikelijke transacties

Forse stijging aantal meldingen, deels verklaard door verschillen in methode van melding

FIU Nederland heeft haar jaarverslag over 2022 gepubliceerd. Wederom is sprake van een forse stijging van het aantal meldingen, maar de cijfers worden vertekend doordat instellingen niet allemaal dezelfde methode van melding hanteren. De enorme waarde van de verdachte transacties – bijna 30 miljard euro – komt voor een groot deel van een beperkt aantal transacties.

2022 was voor de FIU opnieuw een recordjaar voor het aantal meldingen van ongebruikelijke transacties. Circa 1,9 miljoen waarvan ruim 91 duizend als verdacht werd bestempeld. Ter vergelijking: in 2021 waren er circa 1,2 miljoen meldingen, waarvan ruim 96 duizend verdacht. Meldingen in 2020: ruim 700 duizend, waarvan ruim 100 duizend verdacht. Er lijkt dus een dalende trend te zijn in het aantal verdachte transacties, terwijl het aantal meldingen juist extreem oploopt. De cijfers behoeven echter nuancering.

Banken melden niet op dezelfde manier

Banken hebben ongeveer 300.000 meer meldingen gedaan dan in 2021. Echter, één specifieke bank blijkt verantwoordelijk voor bijna 80% van alle meldingen en de volledige groei in ongebruikelijke transacties (OT’s) in de sector. Dit komt deels door bedrijfseconomische factoren en het feit dat deze instelling individuele transacties meldt in plaats van samengestelde transacties. Een vergelijking tussen instellingen wordt moeilijk. Bovendien is dezelfde instelling verantwoordelijk voor bijna 50% van alle verdachte transacties (VT’s) binnen de meldergroep vanuit de bankensector in 2022.

Ook verschillen bij betaalinstellingen

Hetzelfde doet zich voor bij de betaalinstellingen, in aantallen OT’s de grootste meldergroep in 2022. Hier is ruim 70% van alle OT’s afkomstig vanuit één instelling. Die instelling meldt 99,9% van haar OT’s op basis van de objectieve indicator die het wettelijk verplicht stelt om creditcardbetalingen boven de 15.000 euro te melden. Een andere instelling in deze meldergroep meldt juist weer praktisch alleen op de subjectieve indicator.

Opmerkelijke ontwikkelingen

In 2022 zijn er verschillende opmerkelijke ontwikkelingen te zien. Allereerst is de waarde van verdachte transacties (VT’s) bijna 30 miljard euro, voornamelijk veroorzaakt door een beperkt aantal transacties met een uitzonderlijk hoge waarde van meer dan 20 miljard. Daarnaast is er een significante stijging in meldingen van Foreign Intelligence, ontvangen van andere FIU’s, dankzij verbeterde technologie. Ook is er een opvallende toename van het aantal OT’s in Caribisch Nederland als gevolg van wetswijzigingen, wat resulteert in meer dossiers en VT’s.

FIU Nederland: Jaaroverzicht 2022, 29 juni 2023