Consultatie ‘Good Practices’ WWFT-Toezichthouder DNB

Handvatten voor meer risicogebaseerde aanpak

De Nederlandsche Bank heeft een vervanging van de ‘Leidraad Wwft en SW’ ter consultatie voorgelegd: DNB Q&A en Good Practices Wwft. Deze nieuwe beleidsuiting beoogt DNB de instellingen onder haar toezicht een praktische handreiking te bieden voor de uitvoering verplichtingen uit de WWFT.

De huidige ‘DNB Leidraad Wwft en Sw’ komt dus te vervallen. Gelet op de modernisering van de Sanctiewet 1977, die in de nabije toekomst door de wetgever wordt herzien, maakt dit deel van de leidraad geen onderdeel uit van de herziening. DNB zal op termijn met een nieuwe uiting komen aangaande de Sanctiewet. In de tussentijd zal het sanctiewetgedeelte dat in de huidige leidraad staat opnieuw gepubliceerd worden in een apart document. Bij de consultatie is een additioneel ‘vraag en antwoord’ document toegevoegd, waarin DNB antwoord geeft op vragen als ‘Waarin verschilt de ‘DNB Leidraad Wwft en Sw’ van de DNB Q&A en Good Practices Wwft.’

Meer risicogebaseerde aanpak

DNB streeft ernaar in de Q&A en Good Practices Wwft handvatten te bieden voor die risicogebaseerde invulling. Hiermee grijpt de toezichthouder onder meer terug op haar rapport ‘Van herstel naar balans’ uit september 2022. Het demissionaire Kabinet wil volgens de Beleidsagenda aanpak witwassen een meer risicogebaseerde benadering. Ook de Nederlandse Vereniging van Banken pleitte daar onlangs voor.

Reageren is mogelijk tot en met 30 november 2023.

De Nederlandsche Bank: Consultatie DNB Wwft Q&As and Good Practices, 18 oktober 2023