Banken willen minder belastend WWFT-onderzoek

Bij laag of neutraal risico UBO-onderzoek eenvoudiger

Volgens de Nederlandse Vereniging van Banken kunnen bonafide klanten straks eenvoudiger een bankrekening openen en zullen minder vaak lastige vragen van hun bank krijgen.

Dat is het resultaat gesprekken tussen banken en toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB) over een meer risicogebaseerd klantonderzoek om witwassen te voorkomen. De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) publiceert als eerste resultaat nu een vijftal standaarden die uitgangspunten bieden voor banken om hun rol als poortwachter uit te voeren.

Vakantie naar hoogrisicoland

Een concreet voorbeeld uit de nieuwe NVB-Standaarden waar bonafide klanten geen vragen meer hoeven te beantwoorden, is als zij transacties doen in landen die door de EU als hoog risico worden bestempeld. Als iemand op vakantie gaat naar zo’n land en de uitgaven blijven in lijn met wat je van een gewone toerist mag verwachten, dan is er volgens de nieuwe NVB-Standaard niet langer aanleiding voor indringende vragen of verscherpte maatregelen.  

UBO-verificatie: informatie uit register vaak voldoende

Een ander voorbeeld van minder klantimpact gaat over het identificeren en verifiëren van de zogenoemde UBO, de uiteindelijk belanghebbende van een onderneming. Voor laag en neutraal risico-scenario’s kan de bank volgens de nieuwe Standaard de gegevens in het UBO-register gebruiken en is alleen een bevestiging van de klant nodig. Zakelijke klanten hoeven deze informatie dan niet langer ook nog via bijvoorbeeld een UBO-verklaring aan de bank te leveren.

Nederlandse Vereniging van Banken: Minder klantimpact door NVB Standaarden voor risicogebaseerd witwasonderzoek, 30 mei 2023