Wie is de toezichthouder?

Vijf verschillende toezichthouders voor de WWFT

Het toezicht op de naleving van de WWFT is in Nederland behoorlijk versnipperd. Er zijn maar liefst vijf WWFT-toezichthouders, die zich ieder op verschillende instellingen richten. Om welke instanties gaat het en wat zijn hun bevoegdheden?

De instanties die belast zijn met de uitvoering en handhaving van de wet zijn opgesomd in artikel 1d WWFT. Dit zijn De Nederlandsche Bank (DNB), de Autoriteit Financiële Markten (AFM), Bureau Financieel Toezicht (BFT), de Bureau Toezicht Wwft van de Belastingdienst en de deken van de Nederlandse Orde van Advocaten. Zij hebben de bevoegdheid sancties op te leggen als de instellingen de regels niet nakomen. De afzonderlijke toezichthouders publiceren vervolgens op basis van artikel 24 lid 1 WWFT in een besluit welke personen namens hen de toezichthoudende taak mogen uitvoeren.

De Nederlandsche Bank

DNB houdt toezicht op de naleving van de WWFT bij:

 • Kredietinstellingen
 • Financiële instellingen
 • Geldtransactiekantoren
 • Levensverzekeraars
 • Trustkantoren
 • Casino’s
 • Creditcardmaatschappijen

Autoriteit Financiële Markten

De AFM houdt toezicht op de naleving van de WWFT bij:

 • Beleggingsondernemingen
 • Beleggingsinstellingen
 • Financiële dienstverleners voor zover zij bemiddelen bij de totstandkoming van levensverzekeringsovereenkomsten

Bureau Financieel Toezicht

BFT houdt toezicht op de naleving van de WWFT bij:

 • (Kandidaat-) notarissen
 • Belastingadviseurs, registeraccountants en accountants- administratieconsulenten

Ook op degene die anderszins zelfstandig onafhankelijk beroeps- of bedrijfsmatig daarmee vergelijkbare activiteiten verricht, zoals administratiekantoren houdt het BFT toezicht.

De deken van de Orde van Advocaten

De deken van de Orde van Advocaten zoals bedoeld in artikel 22 lid 2 Advocatenwet is belast met het toezicht op de naleving van de WWFT door advocaten. Dit betreft de deken van een arrondissement, niet de landelijk deken. Elke lokale orde heeft een eigen deken; er zijn elf lokale dekens in Nederland.

Minister van Financiën

In het Aanwijzings- en mandaatbesluit Wwft 2018 is de toezichthoudende taak van de minister van Financiën overgedragen aan Bureau Toezicht Wwft van de Belastingdienst, onderdeel van de Belastingdienst/Grote ondernemingen. Het Bureau Toezicht Wwft houdt toezicht op de naleving van de regels door makelaars en (kortweg) handelaren in zaken van grote waarde. Het gaat dan bijvoorbeeld om handelaren in voertuigen, schepen, kunstvoorwerpen, antiquiteiten, edelstenen, edele metalen, sieraden, juwelen voor zover betaling in contanten plaatsvindt voor € 10.000 of meer.