BFT start deelonderzoek Wwft opleidingsverplichting

35 instellingen bevraagd

Net als in 2022 voert het BFT ook dit jaar deelonderzoeken uit. Deze deelonderzoeken bestaan uit uitvragen om vast te stellen of specifieke Wwft-verplichtingen worden nageleefd.

Inmiddels is het BFT gestart met het deelonderzoek naar de opleidingsverplichting, zoals die is opgenomen in artikel 35 Wwft. 35 Wwft-instellingen zijn bevraagd op welke wijze zij aan deze verplichting voldoen. Overige deelonderzoeken die lopen zijn naar het risicobeleid en –management en de auditfunctie. De betrokken Wwft-instellingen ontvangen individueel terugkoppeling van het BFT.

Bureau Financieel Toezicht: BFT start deelonderzoek Wwft opleidingsverplichting, 20 september 2023