‘Wet plan van aanpak witwassen’ binnenkort naar Tweede Kamer

Forse kritiek op gegevensdeling door banken

Het Kabinet wil het wetsvoorstel ‘Plan van aanpak witwassen’ op korte termijn naar de Tweede Kamer sturen. Dit schreef de minister van Financiën onlangs in antwoord op vragen van de Eerste Kamer (CDA en PvdD).

Het wetsvoorstel bevat globaal drie maatregelen. De eerste betreft een verbod op contante betalingen vanaf 3.000 euro. De tweede maatregel maakt mogelijk dat instellingen zoals banken, die een wettelijke plicht hebben om transacties te monitoren, makkelijker gegevens met elkaar kunnen uitwisselen. De derde maatregel zorgt ervoor dat instellingen die moeten voldoen aan de WWFT informatie met elkaar kunnen delen wanneer er bij hun cliënten tekenen zijn van integriteitsrisico’s.

Kritiek op gegevensdeling door banken

De wet is eind 2019 in consultatie gegaan en daarbij kwam er veel kritiek. Ook de Raad van State liet in niet mis te verstane bewoordingen weten dat gezamenlijke transactiemonitoring door banken en te grote inbreuk op de privacy van particulieren en bedrijven oplevert. De Raad adviseerde het wetsvoorstel niet in te dienen tenzij het is aangepast.

Notarissen willen ‘grijze lijst’

De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) voor een eigen, vertrouwelijke grijze lijst voor notarissen om elkaar te waarschuwen voor verdachte personen. Door een grijze lijst kan worden voorkomen dat de ene notaris dienst weigert vanwege verdachte omstandigheden en de vermeend verdachte persoon – daardoor wijzer geworden – bij een andere notaris aanklopt en daar wel de gevraagde dienst krijgt.

Ministerie van Financiën: Beantwoording vragen over 3 rapporten met betrekking tot de aanpak van witwassen en terrorismefinanciering, 6 september 2022