Minister Dekker (Rechtbescherming): één landelijke toezichthouder voor advocatuur

Landelijke toezichthouder wordt ook toezichthouder voor WWFT

In een Kamerbrief geeft minister Dekker van Rechtsbescherming zijn visie op de aanbevelingen uit de evaluatie van de Wet positie en toezicht advocatuur (Wpta).

Een van de belangrijkste conclusies van het rapport is dat het toezicht op advocaten wordt versterkt door de oprichting van één landelijke toezichthouder die verantwoordelijk wordt voor het toezicht op alle advocaten. Dat zou betekenen dat de lokale deken niet meer eindverantwoordelijk is voor het toezicht in het eigen arrondissement.

Toezichthouder op afstand

Uit de evaluatie komt naar voren dat het Dekenberaad die landelijke toezichthouder zou moeten worden. Dekker kan dat volgen maar neigt toch naar een toezichthouder die meer op afstand staat: ‘De ontwikkelingen op het gebied van ondermijning, waartegen ook de advocatuur moet worden beschermd, zijn voor mij echter aanleiding om nader met de diverse organen binnen NOvA te overleggen of het niet verstandiger is om het toezicht wat verder weg van de deken te organiseren.’

Gevolgen voor de WWFT

Waar nu de (locale) Deken voor de advocatuur de toezichthouder is, zou dit in de toekomst de landelijke toezichthouder moeten worden.

Ministerie van Justitie en Veiligheid: Kamerbrief Versterking toezicht advocatuur, oktober 2021