De Antiwitwasverordening komt eraan!

EU Akkoord over aanpassing Antiwitwasrichtlijn en invoering Antiwitwasverordening

De Raad en het Europees Parlement hebben een voorlopig akkoord bereikt over delen van het anti-witwas­pakket, een reeks wetgevings­voorstellen om EU-burgers en het financiële stelsel van de EU te beschermen tegen witwassen en terrorisme­financiering.

Het nieuwe anti-witwaspakket in de EU omvat zowel een verordening als een herziene richtlijn. De verordening bevat regels voor de particuliere sector, terwijl de richtlijn betrekking heeft op institutionele anti-witwasmechanismen op nationaal niveau. Hier zijn enkele belangrijke punten uit het voorlopige akkoord:

Antiwitwasverordening

De verordening zal uniforme anti-witwasregels in de hele EU invoeren, waardoor mogelijke mazen in de wet worden gedicht om te voorkomen dat criminelen het financiële systeem gebruiken om illegale opbrengsten wit te wassen of terrorisme te financieren.

Meldingsplichtige entiteiten: Financiële instellingen, banken, vastgoedmakelaars, vermogensbeheerders, casino’s en anderen worden aangemerkt als meldingsplichtige entiteiten. De regels zullen ook van toepassing zijn op de meeste spelers in de cryptosector, waaronder crypto-asset service providers (CASP’s), die klantenonderzoek moeten uitvoeren en verdachte activiteiten moeten melden.

Verscherpt cliëntenonderzoek: Er zullen verscherpte maatregelen worden genomen voor cliëntenonderzoek met betrekking tot grensoverschrijdende correspondentierelaties voor CASP’s, en bij zakelijke relaties met zeer vermogende personen.

Beperking contante betalingen: In de hele EU worden contante betalingen beperkt tot 10.000 euro om het witwassen van zwart geld moeilijker te maken, en meldingsplichtige entiteiten moeten de identiteit controleren van personen die contante transacties van 3.000 tot 10.000 euro verrichten.

UBO’s: De regels voor uiteindelijke begunstigden worden geharmoniseerd en transparanter gemaakt, met vereisten voor het onderzoeken van eigendom en zeggenschap om alle uiteindelijke begunstigden te identificeren.

Derde landen met een hoog risico: Meldingsplichtige entiteiten moeten verscherpte cliëntenonderzoekmaatregelen toepassen op transacties met derde landen met een hoog risico.

Antiwitwasrichtlijn

UBO-registers: Informatie in centrale registers moet worden gecontroleerd en mensen met een rechtmatig belang hebben toegang tot deze registers. Autoriteiten krijgen toegang tot vastgoedregisters om criminele netwerken op de vastgoedmarkt te onderzoeken.

FIU’s: FIU’s krijgen toegang tot financiële, administratieve en rechtshandhavingsinformatie, en ze moeten de grondrechten respecteren bij hun beslissingen.

Toezicht

Alle meldingsplichtige entiteiten worden door toezichthouders gecontroleerd, met nieuwe toezichtsmaatregelen voor de niet-financiële sector.

Risicobeoordeling

Risicobeoordelingen blijven belangrijk op zowel EU- als nationaal niveau om witwassen en terrorismefinanciering te beperken.

De teksten worden momenteel bijgewerkt en moeten nog worden goedgekeurd door de vertegenwoordigers van de lidstaten en het Europees Parlement voordat ze in werking kunnen treden.

Raad van de Europese Unie: Witwasbestrijding: Raad en Parlement akkoord over strengere regels