EU-lijst hoogrisicolanden WWFT aangepast

Zuid-Afrika en Nigeria nu hoogrisicolanden, Marokko en Cambodja niet meer

De Europese Commissie heeft de lijst met hoogrisicolanden aangepast. Zuid-Afrika en Nigeria zijn toegevoegd aan de lijst, Marokko en Cambodja zijn geschrapt. De aanpassing is gepubliceerd op 26 juni 2023, waarmee deze met ingang van 21 juli in werking is getreden.

De lijst betreft ‘derde landen met een hoog risico die strategische tekortkomingen vertonen’. Tekortkomingen in de AML/CFT-regelgeving wel te verstaan. De lijst is een uitvloeisel van artikel 9 Vierde Antiwitwasrichtlijn De laatste lijst dateerde van januari 2022. De Europese Commissie volgt deze landen nauwgezet. Samenwerking met de FATF en regionale zusterorganisaties weegt zwaar in het oordeel van de commissie.

Verscherpt cliëntonderzoek

Het landenrisico is een van de belangrijke risicofactoren in het WWFT-cliëntonderzoek. Op grond van artikel 8 lid 1, b WWFT  moet een WWFT-instelling altijd verscherpt cliëntenonderzoek doen wanneer de cliënt in een land woont of gevestigd is dat door de Europese Commissie is aangewezen als hoogrisicoland. Daarnaast gelden specifieke onderzoeksmaatregelen in geval van transacties met deze landen op grond van artikel 9 lid 1 WWFT.

Verbod op trustdiensten

Voor trustkantoren zijn de consequenties van de lijst nog groter: zij mogen binnenkort geen diensten meer verlenen wanneer een cliënt, een UBO of een doelvennootschap in een land op de lijst woont of gevestigd is. De wijziging in de Wet toezicht trustkantoren, waar dat verbod in opgenomen is, treedt binnenkort in werking.

EU Hoogrisicolanden met ingang van 21 juli 2023

 1. Afghanistan
 2. Barbados
 3. Burkina Faso
 4. Kaaimaneilanden
 5. Democratische Republiek Congo
 6. Gibraltar
 7. Haïti
 8. Jamaica
 9. Jordanië
 10. Mali
 11. Mozambique
 12. Nigeria*
 13. Birma/Myanmar
 14. Panama
 15. Filipijnen
 16. Senegal
 17. Zuid-Sudan
 18. Syrië
 19. Tanzania
 20. Trinidad en Tobago
 21. Uganda
 22. Verenigde Arabische Emiraten
 23. Vanuatu
 24. Jemen
 25. Zuid-Afrika*

Nieuw sinds juli 2023

Gedelegeerde Verordening (EU) 2023/1219 van de Commissie van 17 mei 2023 tot wijziging van Gedelegeerde Verordening (EU) 2016/1675 wat betreft de toevoeging van Nigeria en Zuid-Afrika aan de tabel in punt I van de bijlage en de schrapping van Cambodja en Marokko uit die tabel