Het UBO-register is niet ‘uitgesteld’ – hooguit de handhaving

Wat betekent dit voor WWFT-instellingen?

De berichten over ‘uitstel’ van het UBO-register hebben sommigen op het verkeerde been gezet. Hoe zit het nu, wat zijn de gevolgen voor WWFT-instellingen en waar blijft het Trustregister?

Recente berichten over ‘uitstel’ van het UBO-register zoals onlangs in het Financieele Dagblad wekken bij sommigen de indruk dat inschrijving in het UBO-register voorlopig niet nodig is. Niets is minder waar. Er is hooguit sprake van uitstel van de handhaving. Immers, de Kamer van Koophandel heeft forse achterstand met het verwerken van inschrijvingen. Daardoor is van veel entiteiten die hun UBO’s al wel hebben ingeschreven, dat nog niet zichtbaar in het register.

Wat betekent dit voor de WWFT-instelling?

Voor de entiteiten die zich wel op tijd, dus uiterlijk 27 maart 2022, hebben ingeschreven geldt nu kennelijk dat die geen boete hoeven te verwachten. Voor WWFT-instellingen betekent dit niet dat zij een cliënt waarvan de inschrijving nog niet is verwerkt, niet kunnen accepteren. Volgens artikel 4, lid 2 WWFT is de instelling verplicht om vast te stellen óf de UBO’s zijn opgenomen in het UBO-register.

Handreiking BFT

In dit kader verwijzen we naar de handreiking die Bureau Financieel Toezicht eerder dit jaar publiceerde. We schreven daar eerder over. Het is belangrijk om na te gaan of de inschrijving in het UBO-register wel heeft plaatsgevonden en daar eventueel op te wijzen. Dat de inschrijving nog niet is verwerkt, betekent nog niet dat de cliëntrelatie moet worden verbroken.

Onderzoeksplicht blijft

Een misverstand dat ook bij sommigen leeft is dat de raadpleging van het UBO-register voor de instelling in het vervolg voldoende is. De instelling moet op grond van artikel 3, lid 2 WWFT zelf onderzoek doen naar de UBO en moet bovendien een ‘terugmelding’ doen wanneer er verschil is tussen het resultaat van het eigen UBO-onderzoek en de vermelding in het register. Dit volgt uit artikel 10c, lid 1 WWFT.

En wanneer komt het Trustregister?

Het ligt voor de hand dat met de daadwerkelijke invoering van het Trustregister, waarvan de wet al in het Staatsblad is gepubliceerd, gewacht wordt totdat de Kamer van Koophandel de achterstanden in het UBO-register heeft weggewerkt. Dat zal dus nog wel even duren.

Meer over UBO’s en het UBO-register:

Wie is de UBO?

Notaris dient zelf te onderzoeken wie de UBO is

A-G Pitruzzella (EU-Hof van Justitie): Vrije toegang tot UBO-register niet in strijd met recht op eerbiediging van het privéleven