Wet Trustregister in Staatsblad gepubliceerd

Inwerkingtreding nog niet bekend

Op 16 december 2021 is de ‘Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van trusts en soortgelijke juridische constructies’ in het Staatsblad gepubliceerd.

De inwerkingtreding vindt plaats middels een afzonderlijk Koninklijk Besluit, dat nog niet is gepubliceerd. Dat zou per 1 januari 2022 kunnen zijn, maar ook later. Na inwerkingtreding hebben trustees 3 maanden de tijd om de UBO’s van trusts te registreren. Ook UBO’s van een fonds voor gemene rekening moeten worden geregistreerd. In dat geval is de beheerder van het fonds verantwoordelijk voor de registratie.

Kamer van Koophandel

Net als bij het ‘gewone’ UBO-register, wordt het trustregister beheerd door de Kamer van Koophandel. Als de Kamer van Koophandel daar nog niet klaar voor is, kan het nog even duren alvorens de wet in werking treedt.

Q&A Trustregister

Lees ook onze eerdere artikelen en de Q&A van Jan Willem Schenk over het trustregister.

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden:Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van trusts en soortgelijke juridische constructies