WWFT-boete administratiekantoor vernietigd

Geen aanleiding om verhoogd risico aan te nemen

BFT legt een boete op van 2% van de jaaromzet bij een administratiekantoor, wegens het niet uitvoeren van een verscherpt cliëntenonderzoek. De rechter oordeelt dat nu het administratiekantoor niet op de hoogte was van negatieve berichtgeving over de cliënt, er geen reden was om een verhoogd risico aan te nemen.

Een administratiekantoor verzorgt de administratie, jaarrekeningen en belastingaangiften voor MKB-ondernemingen. Een van haar cliënten is een stichting die onder meer actief is als taalschool. BFT ontvangt een signaal dat sprake is van witwassen bij de stichting. Dit wordt doorgespeeld aan de FIU; analyseert en constateert dat het administratiekantoor nooit een melding ongebruikelijke transactie heeft verricht.

Negatieve berichtgeving

BFT verricht een controle bij het administratiekantoor en constateert een aantal zaken in het dossier van de stichting, die al ruim 10 jaar cliënt is. Zo is sprake van een slechte financiële positie, de stichting is het keurmerk ‘Blik op werk’ kwijtgeraakt en er zijn negatieve nieuwsberichten verschenen op onder meer Follow the Money over de stichting, waarin deze in verband werd gebracht met fraude.

Geen verscherpt cliëntenonderzoek

BFT is van mening dat gezien de financiële positie van de stichting en het negatieve nieuws, sprake was van een verhoogd risico en dat verscherpt cliëntenonderzoek had moeten plaatsvinden. BFT legt een boete op van 13.000 euro (2% van de omzet). Het administratiekantoor maakt bezwaar, hetgeen wordt afgewezen.

Geen aanleiding om verhoogd risico aan te nemen

De rechter oordeelt dat het administratiekantoor niet op de hoogte was van de negatieve nieuwsberichten. Ook de slechte financiële positie, die verklaarbaar was, vormde volgens de rechter geen aanleiding om een verhoogd risico aan te nemen, in weerwil van hetgeen BFT betoogt. Ook overboekingen aan de directeur van de stichting en pinopnamen door de directeur waren dat niet, aangezien er geen aanleiding was om te veronderstellen dat het geld afkomstig was uit een misdrijf.

Boete vernietigd

De rechter constateert geen overtreding (van artikel 3, lid 2 onder d WWFT en artikel 8 WWFT) en vernietigt de boete.

Rechtbank Rotterdam, 21 december 2022 (gebubliceerd 2 januari 2023), ECLI:NL:RBROT:2022:11213