Publicatie jaaroverzicht 2020 FIU-Nederland

Sterke toename ongebruikelijke transacties in 2020

Op 10 juni 2021 heeft de minister van Justitie en Veiligheid het jaaroverzicht 2020 van de Financial Intelligence Unit Nederland (FIU-Nederland) aangeboden aan de Leden van de Tweede Kamer. De trend van de afgelopen jaren was een toename in het aantal ongebruikelijke transacties. Op basis van de genormaliseerde aantallen zet deze trend door in 2020.

In totaal zijn er 722.247 ongebruikelijke transacties gemeld door 1.914 verschillende instellingen. Gedurende 2020 zijn er 103.947 transacties, gebundeld in 19.114 dossiers, verdacht verklaard en gedeeld met de (bijzondere) opsporings-, inlichtingen en veiligheidsdiensten. Een sterke stijging die bij elkaar een waarde vertegenwoordigen van bijna 15 miljard euro. Deze stijging komt voort uit gecombineerde investeringen in capaciteit, technologie, kennis en expertise, aldus de FIU.

Extra gelden voor bestrijden witwassen

De FIU benadrukt dat de waarde van de verdachte transacties beïnvloed wordt door vaak zeer specifieke onderzoeken. Desondanks is het zicht op (internationale) criminele geldstromen verder is toegenomen. Dit wordt toegeschreven aan investeringen in capaciteit, technologie, kennis en expertise. De FIU is dan ook positief over de toekenning van extra gelden voortkomend uit het plan van aanpak witwassen voor groei op deze vier vlakken. Het volledige persbericht van de FIU vindt u hier.

Jaaroverzicht: Jaaroverzicht 2020 Financial Intelligence Unit Nederland (FIU-Nederland)