Onderzoek naar toekomst trustsector

Volledig verbod is nog steeds een optie

In een Kamerbrief heeft de minister van Financiën Hoekstra een onderzoek naar de toekomst van de trustsector aangekondigd.

Voor het onderzoek is inmiddels een aanbestedingstraject gestart. De partij die het onderzoek gaat aankondigen, mag geen banden hebben met de trustsector.

Integriteit

De hoofdvraag die centraal staat in het onderzoek is of bij trustdienstverlening in Nederland de integriteit voldoende te waarborgen is. Om die vraag te kunnen beantwoorden is volgens de minister tenminste antwoord nodig op de volgende vragen:

  • Wat is de aard en omvang van de Nederlandse trustsector?
  • Welke inherente integriteitsrisico’s kent de trustdienstverlening in Nederland en kunnen die voldoende worden beheerst?
  • Wat is de meerwaarde van de trustsector in Nederland?
  • Hoe zal de Nederlandse trustsector er in de nabije toekomst uitzien?
  • Wat zijn de voor- en nadelen van (nieuwe) regulering ten opzichte van het geheel of gedeeltelijk verbieden van trustdienstverlening, met het oog op het voorkomen van witwassen?

Volledig verbod nog niet van tafel

Een van de toekomstscenario’s die in dit kader moet worden geanalyseerd is het volledig verbieden trustdiensten in Nederland. Blijkbaar is dat een scenario dat nog steeds wordt overwogen. Daarbij moeten volgens de minister wel de ‘waterbedeffecten’ worden ingeschat.

Planning

Het ministerie heeft een aantal onderzoeksbureaus benaderd. Bij een geslaagde aanbesteding zal het geselecteerde onderzoeksbureau naar verwachting eind november starten met het onderzoek. Het onderzoek moet voor de zomer van 2022 worden opgeleverd.

Ministerie van Financiën: Kamerbrief over planning onderzoek naar toekomst van trustsector, 10 november 2021