AFM stuurt minder vaak vragenlijst WWFT en Sanctiewet

Naleving WWFT en SW verbeterd 

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) gaat de vragenlijst over de WWFT en de Sanctiewet aan beleggingsinstellingen, icbe’s en  beleggingsondernemingen voortaan om het jaar sturen. Dat was tot nu toe jaarlijks.

Dit geldt ook voor bijkantoren in Nederland van dit soort ondernemingen. De Autoriteit Financiële Markten (AFM) ziet dat de naleving van de wetgeving is verbeterd. Een jaarlijkse uitvraag is daarom niet meer nodig.

Naleving verbeterd

De AFM ziet dat de naleving van de wetten verbeterd is op belangrijke onderdelen, zoals risicobeoordeling en beleid, het melden van ongebruikelijke transacties en opleidingen.

Toezicht risicogestuurd

De AFM is gehouden tot risicogestuurd toezicht. Dat houdt in dat de informatie die ondernemingen via de vragenlijst aanleveren, gebruikt wordt om inzicht te krijgen in de witwas- en terrorismefinancieringsrisico’s in de markt en de mate van beheersing van deze risico’s. Daarmee worden risicoprofielen opgesteld, op basis waarvan keuzes in de toezichtstrategie worden gemaakt. Ondernemingen ontvangen geen individuele terugkoppeling.

AFM: Frequentie vragenlijst Wwft en Sw verlaagd, 31 maart 2023