Europese privacywaakhond waarschuwt voor uitbreiding antwitwaswetgeving

Ernstige bezorgdheid over rechtmatigheid en gebrek aan waarborgen

De European Data Privacy Board (EDPB) waarschuwt voor inbreuk op privacy door aanpassing van Europese antwitwaswetgeving.

Tijdens haar laatste plenaire vergadering heeft de EDPB een brief aangenomen aan het Europees Parlement, de Raad en de Europese Commissie over het delen van gegevens voor de bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering. In de brief wordt gewezen op de aanzienlijke risico’s voor privacy en gegevensbescherming, doordat onder meer banken voor AML/CFT-doeleinden persoonsgegevens met elkaar kunnen delen.

Nieuwe EU-maatregelen en Plan van aanpak witwassen

De kritiek van de EDPB heeft betrekking op het voorstel voor de 6e antiwitwasrichtlijn en andere aanhangig voorstellen. In Nederland is momenteel het wetsvoorstel Plan van aanpak witwassen in de Tweede Kamer aanhangig, waarin vergaande voorstellen worden gedaan voor gegevensuitwisseling door WWFT-instellingen en gezamenlijke transactiemonitoring door banken.

Ernstige bezorgdheid

De EDPB uit haar ernstige bezorgdheid over de rechtmatigheid, noodzaak en evenredigheid van deze bepalingen, die zouden kunnen leiden tot zeer grootschalige verwerking door particuliere entiteiten. De EDPB vindt dat de wijzigingen niet voldoende specificeren onder welke voorwaarden een dergelijke verwerking gerechtvaardigd is, en dat ze onvoldoende waarborgen bieden, aangezien dergelijke verwerking aanzienlijke gevolgen kan hebben voor personen, zoals plaatsing op een zwarte lijst en uitsluiting van financiële diensten. De EDPB raadt de medewetgevers dan ook aan deze bepalingen niet op te nemen in de definitieve tekst van het voorstel.

Kritiek op Plan van aanpak witwassen

Eerder uitten de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens en de Raad van State soortgelijke kritiek op het wetsvoorstel Plan van aanpak witwassen.

EDPB adopted letter to EU institutions on data sharing for AML/CFT purposes, 4 april 2023