Boekbespreking: WWFT in de Praktijk

Jurisprudentiebundel voor de poortwachter

In de serie Financieel Recht van Iustitia Scripta, de nieuwe uitgeverij van oud-SDU uitgever Peter Frissen, is het boek WWFT in de Praktijk uitgekomen. Het boek is een bundeling uittreksels van uitspraken met betrekking tot de WWFT. Een tamelijk uitgebreid overzicht van de belangrijkste uitspraken van straf- en tuchtrechters; ruim honderd in totaal. Een unieke verzameling die voor de praktijkbeoefenaar absoluut het aanschaffen waard is.

  • Auteurs: mr. D.S. Kolkman CFE, mr. P.C. Speekenbrink, mr. A.T.A. Tilleman LL.M. 
  • Omvang: 774 pagina’s
  • Prijs: € 67,50 (incl. btw)
  • ISBN: 978-90-83247-5-02
  • NUR: 820

Snel overzicht

Elke uitspraak begint met een ‘Inhoudsindicatie’, meestal overgenomen van Rechtspraak.nl. Vervolgens zijn de meest relevante passages geselecteerd. Door die opzet is er snel een overzicht te krijgen van de strekking en het belang van de uitspraak. Er worden trefwoorden bij de uitspraken vermeld en dit zijn ook de trefwoorden waarop een uitspraak is terug te vinden in een trefwoordenregister. Hetzelfde geldt voor de wetsartikelen. Hier en daar vermeldt de redactie een korte toelichting, zoals ‘een week schorsing’, of ‘ongegrond’. Minimaal, maar essentieel om snel het belang te vatten.

Indeling, registers

De samenstellers, allen werkzaam in het toezicht, hebben gekozen voor een indeling in vijf verschillende categorieën:

  • Banken en andere financiële instellingen, waaronder trustkantoren
  • Handelaren in goederen
  • Accountants, belastingadviseurs en administratiekantoren
  • Notarissen
  • Advocaten

Naast een inhoudsopgave, die vooral de ECLI-nummers vermeldt, is er zoals aangestipt een trefwoordenregister en een register op wetsartikelen. Dit maakt de inhoud al met al heel toegankelijk.

Beoordeling

Het samenstellen van uittreksels is een lastige klus. De redacteur moet zoveel mogelijk schrappen om alleen de meest relevante passages over te houden. De lezer moet het complete plaatje hebben en niet het gevoel krijgen iets te missen. Dat leidt, ook in deze uitgave, tot nogal uiteenlopende lengtes van de uittreksels van twee tot soms meer dan twintig pagina’s. Dat is dus verklaarbaar. Persoonlijk had ik een iets fijnmaziger indeling op prijs gesteld. Zeker trustkantoren, die vanwege de toepasselijkheid van de Wet toezicht trustkantoren en het toezicht door DNB hebben toch een heel eigen plaats in het antiwitwas-landschap. Om trustkantoren als financiële instellingen te beschouwen is sowieso een vergissing, maar dat valt de redactie niet aan te rekenen. Voor fiscalisten is het jammer om op één hoop te worden gegooid met accountants en administratiekantoren, maar fiscalisten weten gelukkig ook dat het aantal uitspraken dat betrekking heeft op belastingadviseurs op één hand te tellen is. De werkzaamheden van deze drie beroepsgroepen vertonen de praktijk nu eenmaal overlap, dus is het lastig, zo niet onmogelijk om die ieder een eigen hoofdstukje te geven. In de uitspraak zelf is overigens niet in een oogopslag te zien op welk soort onderneming of welk beroepsbeoefenaar de uitspraak nu precies betrekking heeft. Daarvoor moet de lezer naar de trefwoorden kijken. Maar verder valt goed te werken met de indeling, waarin het opvalt dat het notariaat een wel erg groot aandeel voor haar rekening neemt.

Conclusie

Voor juristen die werken met de WWFT en voor wie bezig is aan een opleiding waarin antiwitwasgeving een belangrijk onderdeel vormt, is de uitgave zeker het aanschaffen waard. Geen ander boek bevat een dergelijke collectie uittreksels, wat het boek dus uniek maakt.

Philip Ruys

Iustitia Scripta – WWFT in de praktijk – Jurisprudentiebundel voor de poortwachter