Bank hoeft WWFT-dossier niet te verstrekken aan slachtoffer fraude

Bijzondere zorgplicht bank jegens derde schept geen verplichting onderzoeksinformatie te delen

Een bank heeft tegenover derden die slachtoffer zijn of kunnen worden van fraude een bijzondere zorgplicht. Die gaat niet zover dat de bank alle onderzoeksinformatie te delen als er fraude is gepleegd. ING heeft het slachtoffer geïnformeerd en heeft geprobeerd het geld terug te halen. Meer kan volgens de kortgedingrechter niet worden verwacht.

IMD is slachtoffer geweest van factuurfraude door Fountainebleau Invest. Fountainebleau Invest ontving € 418.553 op haar bankrekening bij ING en boekte dat vervolgens door naar verschillende andere bankrekeningen. ING heeft de fraude gedetecteerd en heeft aangifte gedaan van witwassen tegen Fountainebleau Invest. IMD eist in dit kort geding het volledige dossier over Fountainebleau Invest. IMD wil die informatie gebruiken in een civiele procedure tegen Fountainebleau Invest. IMD wil exact weten hoe de fraude in zijn werk is gegaan. IMD beschikt dan over bewijsmiddelen aan de hand waarvan zij die personen kan aanspreken en de schade kan verhalen of het gestolen geld proberen terug te halen.

Zorgplicht bank jegens derden

Primair beroept IMD zich op de zorgplicht die een bank in haar maatschappelijke functie jegens een derde heeft (IMD is zelf geen klant van ING). Banken hebben een wettelijke taak bij de bestrijding van financieel-economische criminaliteit (vgl. het arrest van het Gerechtshof Amsterdam van 14 mei 2019, ECLI:NL:GHAMS:2019:1611, Foot Locker). Volgens de rechter behoort tot hun zorgplicht dat zij zich de belangen van slachtoffers aantrekken, ook die van professionele slachtoffers. De zorgplicht van ING jegens IMD strekt tot bescherming tegen de schade zoals IMD die heeft geleden, namelijk schade als gevolg van fraude met een bankrekening. ING heeft IMD geïnformeerd over de fraude, heeft een onderzoek gestart en heeft geprobeerd het geld terug te halen. Daarmee heeft ING aan haar bijzondere zorgplicht voldaan. Meer kan volgens de rechter niet worden verwacht.

Geen belang bij de vordering

IMD heeft bovendien al een vonnis waarbij onder meer Fountainebleau Invest is veroordeeld tot terugbetaling van het bedrag. Daarmee ontbreekt het belang van IMD bij de gevraagde stukken.

Rechtbank Amsterdam (kort geding), 3 april 2023 (publicatie 31 mei 2023), ECLI:NL:RBAMS:2023:2612

Meer over zorgplicht banken jegens derden:

Frauderende klanten en schadevergoeding door banken

Frauderende klanten en schadevergoeding door banken (2)