Inzicht in de structuur krijgen

Inzicht krijgen in eigendomsstructuur en zeggenschapsstructuur

Rechtspersonen hebben meestal aandeelhouders en zijn vaak onderdeel van een structuur met bijvoorbeeld een holding, zuster- en dochterondernemingen. Het is een wettelijke verplichting om die structuur te kennen en te begrijpen.

Artikel 3 lid 2 WWFT schrijft voor dat indien de cliënt een rechtspersoon is, redelijke maatregelen worden genomen om inzicht te verwerven in de eigendoms- en zeggenschapsstructuur van de cliënt. Dit betekent dat bij ingewikkelde structuren van ondernemingen meer moeite moeten worden gedaan om de (internationale) structuur van de onderneming te begrijpen, dan bij een kleinere, Nederlandse onderneming. De instelling moet daarbij ook nagaan waarom de cliënt gebruik maakt van die structuren.

Organigram biedt inzicht in structuur

In de praktijk levert een organigram van de onderneming, dus een overzicht van aandeelhouders, de rechtspersoon met eventuele zuster- en dochterondernemingen, het vereiste inzicht. De in hetzelfde wetsartikel vereiste ‘voortdurende controle op de zakelijke relatie’ maakt dat dit inzicht actueel wordt gehouden.