Identificatie van buitenlandse rechtspersonen

Het identificeren van in het buitenland gevestigde rechtspersonen

Een van de belangrijkste verplichtingen in het cliëntenonderzoek betreft de identificatie van de cliënt en de verificatie van de verstrekte gegevens. Is de cliënt een buitenlandse rechtspersoon die bovendien niet in Nederland is gevestigd, dan kan de instelling de verificatie van de gegevens die zijn verstrekt niet baseren op Nederlandse bronnen.

Verificatie bij buitenlandse rechtspersonen

Artikel 11 lid 3 WWFT bepaalt dat indien de cliënt een buitenlandse rechtspersoon is die niet in Nederland is gevestigd, de identiteit wordt geverifieerd op basis van ‘betrouwbare en in het internationale verkeer gebruikelijke documenten uit onafhankelijke bron, gegevens of inlichtingen of op basis van documenten, gegevens of inlichtingen die bij wet als geldig middel voor identificatie zijn erkend’.

Buitenlands handelsregister

Het ligt voor de hand dat verificatie plaatsvindt aan de hand van een bewijs van inschrijving in een handelsregister.