Wat is een zakelijke relatie?

Het begrip zakelijke relatie in de WWFT

Volgens de WWFT wordt een cliënt aangemerkt als een natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie een zakelijke relatie wordt aangegaan of die een transactie laat uitvoeren.

Dit roept de vraag op wat een ´zakelijke relatie´ is. Het antwoord vindt men in artikel 1 lid 1 WWFT: een ‘zakelijke, professionele, of commerciële relatie tussen een instelling en een natuurlijke persoon, rechtspersoon of vennootschap, die verband houdt met de professionele activiteiten van die instelling en waarvan op het tijdstip dat het contact wordt gelegd, wordt aangenomen dat deze enige tijd zal duren.’ De zakelijke relatie wordt dus gekenmerkt door een duurzaam karakter. De aanvang zal veelal liggen bij het sluiten van een overeenkomst, het afspreken van een tarief of het aanmaken van een (digitaal) dossier.

Oriëntatiefase

Uiteraard moet ruimte bestaan voor oriëntatie voordat men een zakelijke relatie aangaat. Een intake-gesprek of in correspondentie via (bijvoorbeeld) e-mail kan uitwijzen dat de instelling de potentiële cliënt niet kan of wil bijstaan of dat deze zelf afhaakt. Op dat moment is er nog geen zakelijke relatie waarop de WWFT van toepassing is.

Zakelijke relatie óf transactie

Een zakelijke relatie, waarbinnen meestal diensten worden verricht, leidt tot toepasselijkheid van de WWFT met alle verplichtingen van dien. Daarvoor hoeft dus nog niet sprake te zijn van een transactie.