EBA publiceert consultatiedocument met nieuwe richtlijnen voor compliance officers

De Europese Bankautoriteit (EBA) heeft op 2 augustus 2021 een openbare consultatie gepubliceerd over nieuwe richtsnoeren over de rol, taken en verantwoordelijkheden van compliance officers voor de bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering (AML/CFT).

De richtlijnen bevatten ook bepalingen over de bredere opzet van AML/CFT-governance, ook op het niveau van de groep. Zodra ze zijn aangenomen, zullen deze richtlijnen van toepassing zijn op alle ondernemingen in de financiële sector die binnen het toepassingsgebied van de anti-witwasrichtlijn vallen. De consultatie loopt tot 2 november 2021.

Link naar het consultatiedocument