WWFT-Bronnen

Waar vind ik de regels rondom voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering?

Een overzicht van de belangrijkste bronnen waarvan gebruik gemaakt is voor de totstandkoming van het onderdeel WWFT op RadarLaw.nl.

Vierde (en vijfde en zesde) EU anti-witwasrichtlijn

De vierde anti-witwasrichtlijn dateert van 20 mei 2015. Op 30 mei 2018 is deze gewijzigd door de vijfde anti-witwasrichtlijn en op 18 december 2019 door de zesde anti-witwasrichtlijn. De vetgedrukte link hierboven verwijst naar de geconsolideerde versie.

WWFT – Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme

De WWFT is de Nederlandse implementatie van de EU anti-witwasrichtlijn.

Uitvoeringsbesluit WWFT 2018

In het Uitvoeringsbesluit wordt onder meer een aantal begrippen uitgewerkt, zoals PEP en UBO.

Uitvoeringsregeling WWFT

In de Uitvoeringsregeling zijn enkele regelingen uit de WWFT uitgewerkt.

Algemene Leidraad WWFT

De algemene leidraad WWFT betrekking op de algemene aspecten van de Wwft die voor alle Wwft-instellingen gelden. De Leidraad geeft uitleg op deze algemene onderdelen en is geen juridisch bindend document.