Bank accepteert aflossing lening niet wegens onvoldoende verklaring voor herkomst geld na WWFT-onderzoek

Bankrelatie terecht opgezegd in verband met hennepkwekerij in de woning

Een bank heeft de relatie met een klant terecht opgezegd omdat in de woning van de klant een hennepkwekerij was ontdekt. Daarom was de lening die de klant bij de bank had direct opeisbaar. Vervolgens heeft de bank heeft de aflossingsbetaling terecht niet geaccepteerd. De bank mag de woning daarom executoriaal laten veilen door de notaris.

De klant heeft een hypothecaire lening bij SNS Bank sinds 2011. In 2020 wordt in de woning een hennepkwekerij ontdekt met 167 hennepplanten en blijkt dat de stroom illegaal werd afgetapt. De klant heeft dit niet aan de bank gemeld. Nadat SNS op een andere manier op de hoogte was gebracht over de hennepkwekerij heeft zij contact had opgenomen met de klant. Na nader onderzoek heeft de bank de volledige klantrelatie opgezegd. De klant moest daarom het gehele openstaande bedrag van de lening van € 168.205,23 betalen. Vervolgens betaalt hij via een Belgische bankrekening een bedrag van € 168.300. De bank stelt daarop vragen over de herkomst van dat geld. De klant geeft antwoord op die vragen maar de bank accepteert de betaling niet op grond van de WWFT. SNS laat vervolgens weten de woning via een executoriale verkoop te gaan verkopen. Klant eist in kort geding een verbod.

Relatie terecht opgezegd

De rechter oordeelt dat de bank de relatie terecht heeft opgezegd. Volgens de algemene voorwaarden moest de klant zich zorgvuldig gedragen en de bank informeren als duidelijk was dat dat voor de bank van belang was. Ook mocht hij de woning niet aan derden ter beschikking stellen en was bij overtreding van de wet de lening direct opeisbaar. De klant had anderen toegestaan een hennepkwekerij te hebben in de woning en hij was daarvoor zelf veroordeeld door de strafrechter.

Betaling terecht niet geaccepteerd

Nadat de klant de lening had afgelost, heeft SNS vragen gesteld over de herkomst van het geld. Die vragen zijn beantwoord, maar niet afdoende, volgens SNS. Volgens de klant had hij het grootste gedeelte van het geld geleend van zijn vriendin die dit geld contant onder zich had, verkregen uit haar werkzaamheden in ‘de persoonlijke dienstverlening’. SNS heeft na deze uitleg de betaling alsnog geweigerd en teruggestort. Terecht, volgens de voorzieningenrechter.  Op grond van artikel 3 lid 2 sub d WWFT en artikel 3 lid 5 sub b WWFT heeft SNS onderzoek ingesteld naar de herkomst van het geld. Zodra een bank de herkomst niet kan achterhalen dan mag zij de transactie niet uitvoeren. ‘De door [eiser] overgelegde documenten geven weliswaar een uitleg van wie hij het geld heeft geleend, maar daar blijkt nog steeds niet uit waar het geld vandaan komt. Omdat [eiser] deze vragen niet afdoende heeft beantwoord terwijl hij daartoe wel in de gelegenheid is gesteld heeft de bank de betaling terecht geweigerd.’

Belangenafweging

Na een weging van belangen acht de voorzieningenrechter de opzegging van de klantrelatie door de bank niet onaanvaardbaar. Er hebben verboden gedragingen in de woning plaatsgevonden en de bank wenst daar geen financiering voor te verstrekken. De klant was daarbij ook al in een andere zaak strafrechtelijk veroordeeld. De klant had 60 dagen om de lening af te betalen en dat was volgens de rechter voldoende.

Rechtbank Midden-Nederland (Kort Geding), 25 november 2021 (publicatie 9 december 2021), ECLI:NL:RBMNE:2021:5837