Sancties op niet-naleving van de administratieplicht en de bewaarplicht in de WWFT

Forse sancties op niet-naleving van de administratieplichten

Ingevolge artikel 29 de toezichthouder een last onder dwangsom respectievelijk een bestuurlijke boete opleggen. Dit geldt echter niet voor personen die onderworpen zijn aan tuchtrechtspraak.

Ongebruikelijke transactie

Voldoet de instelling niet aan haar verplichting met betrekking tot de gegevens rondom een ongebruikelijke transactie, dan bestaat op grond van artikel 28 WWFT tevens de mogelijkheid dat de toezichthouder de instelling verplicht binnen een bepaalde termijn een bepaalde gedragslijn te volgen aangaande de ontwikkeling van interne procedures en controle ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en de opleiding van werknemers.