Wat is Financieren van terrorisme?

Financieren van terrorisme is een ruim begrip

Het risico en zeker een indicatie dat en (potentiële) cliënt betrokken zou kunnen bij witwassen en/of terrorismefinanciering is aanleiding voor een cliëntenonderzoek (artikel 3 lid 5 c en e WWFT). Daarom is het van belang om te weten wat witwassen en terrorismefinanciering inhouden. In dit artikel gaat het over het begrip ‘financieren van terrorisme’.

Voor het financieren van terrorisme verwijst de WWFT, evenals bij witwassen, naar het Wetboek van Strafrecht. De definitie is te vinden in artikel 421 lid 1 Sr. Het gaat in eerste instantie om het verlenen geldelijke steun aan ‘het plegen van een terroristisch misdrijf of een misdrijf ter voorbereiding of vergemakkelijking van een terroristisch misdrijf’.

Uitbreiding van begrip terrorisme

Daarnaast gaat het onder meer om het financieren van de volgende misdrijven:

  • Een aanslag op het leven of de vrijheid van een internationaal beschermd persoon
  • Geweld tegen de beschermde goederen van een internationaal beschermd persoon
  • Bedreiging met openlijk in vereniging geweld plegen tegen personen of goederen, met geweld tegen een internationaal beschermd persoon of diens beschermde goederen,
  • Overtreding van de Kernenergiewet, zoals het opslag en vervoer van splijtstoffen of ertsen en het bereiden van radioactieve stoffen
  • Schade toebrengen aan verkeerswerken en het luchtverkeer
  • Misdrijven gericht tegen het staatshoofd, de regering of het Rijk