FIU Nederland

Melding ongebruikelijke transactie bij FIU Nederland

Volgens artikel 12 WWFT is er een Financiële inlichtingen eenheid. Deze heet FIU-Nederland en is organisatorisch ondergebracht bij de nationale politie en een zelfstandig orgaan van de Staat der Nederlanden.

Sinds 2006 is de FIU-Nederland het aangewezen orgaan dat belast is met de melding van ongebruikelijke transacties. Instellingen die op basis van de WWFT verplicht zijn ongebruikelijke transacties te melden moeten dit doen bij de FIU- Nederland. Internationaal maakt FIU-Nederland deel uit van een wereldwijd netwerk van FIU’s. Dit doet zij via de 164 FIU’s vanuit de Egmont groep, het Europese netwerk van FIU’s.

Taken FIU- Nederland

De taken van de FIU-Nederland zijn opgesomd in artikel 13 WWFT. Hoofdtaak van de FIU-Nederland is het verzamelen, registreren, bewerken en analyseren van ongebruikelijke transacties die worden gemeld door de desbetreffende instellingen. FIU-Nederland is daarnaast ook verplicht voorlichting te geven aan bepaalde beroepsgroepen en bedrijfstakken.