Belastingadviseurs

Belastingadviseurs zijn – voor zover zij beroepsactiviteiten uitoefenen – WWFT-instelling op grond van artikel 1a lid 4 WWFT, onderdeel b. Het moet gaan om natuurlijke personen, rechtspersonen of vennootschappen, voor zover die anderszins zelfstandig onafhankelijk beroeps– of bedrijfsmatig daarmee vergelijkbare activiteiten verrichten. Interne (bedrijfs)fiscalisten, die weliswaar werkzaam zijn op het gebied van het belastingrecht, maar dat niet doen in de zelfstandige uitoefening van het beroep, worden niet aangemerkt als WWFT-instelling.

‘Uitoefening van beroepsactiviteiten’

Een belangrijke vraag is wanneer sprake is van de uitoefening van beroepsactiviteiten. De wetsgeschiedenis geeft aan dat het gaat om werkzaamheden met betrekking tot de jaarrekening, tax assurance, het voeren van een administratie, belastingadvies, het invullen van aangiften en de werkzaamheden die voor de juridische beroepsgroepen gelden. Wel zal het moeten gaan om dienstverlening waar sprake is van een gevaar van witwassen of financieren van terrorisme.

Procesvrijstelling

Voor de belastingadviseur geldt op grond van artikel 1a, lid 5 WWFT de ‘procesvrijstelling’.