Banken en bancaire activiteiten

Ook kredietverlening, factoring en leasing vallen onder de WWFT

Misschien wel de belangrijkste doelgroep van de WWFT zijn de banken. Banken verzorgen betalingsverkeer en hebben dus zicht op financiële transacties. Zij hebben de taak de ongebruikelijke transacties zoveel mogelijk te melden. Ook ondernemingen die geen bank zijn maar wel hoofdzakelijk bancaire activiteiten verrichten, vallen onder de WWFT.

Met bank wordt in de WWFT (artikel 1a lid 2 WWFT) bedoeld iedere bank die in de Wet financieel toezicht (WFT) als bank wordt aangemerkt (artikel 1:1 WFT). Ook een bijkantoor in Nederland van een bank met een zetel in een ander land, zowel EU-lidstaten als derde landen valt onder de WWFT.

Bancaire activiteiten

Een persoon of onderneming die geen bank is in de zin van de WFT, maar wel in hoofdzaak bancaire activiteiten verricht, valt ook onder de WWFT (artikel 1a lid 2 WWFT). De wet verwijst in dat kader naar een aantal activiteiten genoemd in de Bijlage I van de EU Richtlijn kapitaalvereisten. Het gaat om de volgende activiteiten:

  • Verstrekken van leningen, waaronder consumptieve kredieten, hypotheekleningen, factoring (met of zonder regres), financiering van commerciële transacties (voorschotten hierbij inbegrepen)
  • Leasing
  • Uitgifte en beheer van betaalmiddelen (bijvoorbeeld creditcards, reischeques en kredietbrieven)
  • Verlenen van garanties en het stellen van borgtochten
  • Advisering aan ondernemingen inzake kapitaalstructuur, bedrijfsstrategie en daarmee samenhangende aangelegenheden, alsmede advisering en dienstverrichtingen op het gebied van fusie en overname van ondernemingen
  • Bemiddeling op interbankmarkten
  • Bewaarneming en beheer van effecten