Andere financiële ondernemingen

Vrijwel alle financiële ondernemingen vallen onder de WWFT

Naast de banken zijn er tal van anderen financiële ondernemingen die onder financieel toezicht staan op grond van de Wet financieel toezicht (WFT). Die ondernemingen, waaronder beleggingsinstellingen, wisselkantoren en levensverzekeraars, vallen ook onder de WWFT.

Het gaat om de volgende ondernemingen, waarbij de wet (artikel 1a lid 3 WWFT) voor de definitie verwijst naar artikel 1:1 WFT:

  • Betaaldienstverleners
  • Beleggingsondernemingen
  • Beleggingsinstellingen
  • Elektronischgeldinstellingen
  • Wisselinstellingen
  • Levensverzekeraars met uitzondering van levensverzekeraars die uitsluitend het bedrijf van natura-uitvaartverzekeraar uitoefenen
  • Icbe’s (instelling voor collectieve belegging in effecten 
  • Financiële dienstverleners voor zover zij bemiddelen in levensverzekeringen
  • Betaaldienstagenten
  • Bijkantoren in Nederland van de hierboven genoemde financiële ondernemingen die een zetel hebben in een ander land, zowel EU-lidstaten als derde landen (met uitzondering van betaaldienstagenten)