Verscherpt onderzoek bij Politiek Prominente Personen

Verscherpt onderzoek geldt ook voor familieleden van de PEP

Artikel 8 lid 1 WWFT schrijft voor dat een verscherpt cliëntenonderzoek plaats moet vinden als het risico op witwassen en financieren van terrorisme hoog is. Is de cliënt of UBO een Politiek Prominente Persoon/Politically Exposed Person (PEP), dan gaat de wet nog een stap verder.

Volgens artikel 8 lid 5 WWFT geldt dat in dat geval:

  • voor het aangaan van de zakelijke relatie en het verrichten van transacties toestemming moet zijn van een hogere leidinggevende – bedoeld wordt hier een leidinggevende bij de (organisatie van) de cliënt.
  • ‘passende maatregelen’ worden genomen om de herkomst van het vermogen vast te stellen – de vraag is of dit verder gaat dan een onderzoek naar de herkomst van het vermogen bij een ‘normale’ cliënt.
  • de relatie doorlopend aan verscherpte controle wordt onderworpen.

Geen PEP meer of PEP worden

Omdat de afkorting van het Engelse begrip meer gangbaar is, hanteren we de term PEP. Vanaf het moment dat de cliënt of UBO geen PEP meer is, moet de instelling nog tenminste 12 maanden de maatregelen voor een PEP blijven nemen. Dat betreft met name de doorlopende verscherpte controle. Andersom kan ook: uw cliënt of de UBO kan gedurende het bestaan van de zakelijke relatie een PEP worden. In dat geval dient u ‘onverwijld’ de passende maatregelen te treffen.

Familieleden van de PEP

Niet alleen voor de cliënt of de UBO die een PEP is, gelden de verscherpte maatregelen. Ook voor zijn of haar familieleden moeten deze maatregelen, zoals verscherpte controle, worden getroffen. Het gaat dan om echtgenoten of gelijkwaardig, kinderen en ouders van de PEP (artikel 2 lid 3 Uitvoeringsbesluit WWFT 2018).

‘Naast geassocieerden’ van de PEP

Naast de PEP en zijn familieleden gelden de verscherpte maatregelen ook voor de ‘naast geassocieerde’ van de PEP. Wie dat betreft, wordt duidelijk in artikel 2 lid 4 Uitvoeringsbesluit 2018. Het gaat dan met name om de persoon die samen met de PEP belanghebbende (UBO) is van een juridische entiteit (dat hoeft niet de cliënt te zijn) of andere nauwe zakelijke banden heeft. Ook iemand die als enige de UBO is van een entiteit die in feite is opgezet voor de begunstiging van een PEP, wordt als naast geassocieerde aangemerkt.