Het cliëntenonderzoek – de regels

De WWFT kent verschillende soorten cliëntenonderzoek

Het cliëntenonderzoek is een van de belangrijke pijlers van de WWFT. Een instelling mag geen zakelijke relatie aangaan en/of een transactie uitvoeren zonder dat vooraf een cliëntenonderzoek heeft plaatsgevonden of wanneer het cliëntenonderzoek niet heeft geleid tot het bedoelde resultaat. Het cliëntenonderzoek draagt bij aan het herkennen en beheersen van risico’s die bepaalde cliënten of bepaalde soorten dienstverlening met zich kunnen brengen.

De bepalingen betreffende het cliëntenonderzoek zijn geregeld in hoofdstuk 2 van de WWFT.

Drie soorten cliëntenonderzoek in de WWFT

De wet kent drie soorten cliëntenonderzoek:

  • Het gewone cliëntenonderzoek
  • Het vereenvoudigde cliëntenonderzoek
  • Het verscherpte cliëntenonderzoek

Welk cliëntenonderzoek op het type cliënt van toepassing is, is afhankelijk van het risico op witwassen en financieren van terrorisme. Dit wordt de risicogeoriënteerde benadering genoemd. Als de cliënt een hoog witwas- of terrorismerisico met zich brengt is de instelling genoodzaakt het verscherpt cliëntenonderzoek toe te passen. Heeft de cliënt echter een laag witwas- of terrorismerisico, dan kan de instelling in beginsel volstaan met het vereenvoudigd cliëntenonderzoek.

Toepassing cliëntenonderzoek WWFT

De bepalingen van het cliëntenonderzoek worden toegepast op drie soorten categorieën natuurlijke personen en/of rechtspersonen:

  • De cliënt
  • De uiteindelijk belanghebbende
  • De politiek prominente persoon