Doel van de zakelijke relatie vaststellen

Doel en aard van de zakelijke relatie vaststellen is verplicht

Onderdeel van het cliëntenonderzoek is het vaststellen van het ‘doel en de beoogde aard van de zakelijke relatie’.

Het ligt voor de hand dat een dienstverlener wil weten wat het doel is van een zakelijke relatie en welke werkzaamheden hij moet verrichten. Voor een WWFT-instelling is het zelfs verplicht om voldoende gegevens te verzamelen om het doel en de beoogde aard van de zakelijke relatie vast te stellen; artikel 3 lid 2 onderdeel c WWFT.

Risico’s inschatten

Dit is onder meer van belang om na te gaan of sprake kan zijn van een verhoogd risico op witwassen en/of financieren van terrorisme. De instelling kan informatie verzamelen over de aard en het doel van de onderneming van de cliënt. Wat wil de cliënt? Is het een gebruikelijke vraag? Een deel van de benodigde informatie zal doorgaans naar voren komen tijdens het contact voorafgaand aan de zakelijke relatie. Ook uit de door de cliënt afgenomen diensten of producten kan blijken wat het doel van de relatie is. De instelling kan het internet gebruiken of de informatie die de Kamer van Koophandel beschikbaar stelt. Aanvullende vragen van de instelling kunnen zich richten op het verkrijgen van helderheid over de gebruiker van het product of de afnemer van de dienst of de beweegredenen of motieven voor het aangaan van de zakelijke relatie.