Documentatie vastleggen en actueel houden

Vastlegging van het cliëntenonderzoek is noodzakelijk

Vastlegging van het cliëntenonderzoek is noodzakelijk omdat het gedurende de relatie nodig kan zijn de toezichthouder te overtuigen dat aan de verplichtingen WWFT is voldaan.

Tevens is de vastlegging noodzakelijk omdat deze gegevens bij het doen van een melding van een ongebruikelijke transactie ter beschikking moeten worden gesteld. Die gegevens moeten dan ook beschikbaar zijn voor eventueel onderzoek van nationale en buitenlandse opsporingsautoriteiten.

Actueel houden van de documentatie

Een instelling kan niet volstaan met het eenmalig vaststellen van de identiteit en het vastleggen van de documentatie waarmee die is geverifieerd. De documentatie moet actueel worden gehouden en daartoe moeten volgen artikel 3 lid 11 WWFT ‘redelijke maatregelen’ worden getroffen. De gegevens moeten in elk geval worden geactualiseerd indien ‘relevante omstandigheden van de cliënt veranderen’. Daarnaast is het aan te bevelen de geldigheidsduur van identiteitsbewijzen zoals paspoorten en rijbewijzen te registreren en deze opnieuw op te vragen wanneer die zijn verlopen.