Cliëntacceptatiebeleid

De risicogeoriënteerde benadering in de WWFT brengt met zich dat instellingen een beleid moeten ontwikkelen en implementeren. Dit wordt ook wel het cliëntacceptatiebeleid genoemd.

Het ‘ken uw cliënt’-beginsel of ‘KYC’ is uiteraard van belang is voor de zakelijke dienstverlening in het algemeen. Maar specifiek voor de WWFT speelt dit beginsel een cruciale rol. Kort gezegd houdt dit in dat een transactie pas als ongebruikelijk of verdacht kan worden bestempeld wanneer bekend is wat voor de betreffende cliënt ‘normaal’ is. Dat betekent dat er behoorlijk wat informatie over de cliënt moet worden ingewonnen. Het ken uw cliënt-beginsel komt ook regelmatig aan de orde in de rechtspraak.

KYC in de rechtspraak

De Rotterdamse voorzieningenrechter besliste op 19 december 2008 dat voor het ken uw cliënt-beginsel niet kan worden volstaan met een onderzoek naar een homogene doelgroep. Om te voldoen aan dit beginsel moet een specifieker, op de individuele cliënt toegesneden onderzoek worden verricht. In deze zaak ging het om een B.V. die ten onrechte de aanwijzingen van de AFM niet opvolgde. De AFM wilde dat de B.V. informatie inwon over de financiële positie van de cliënt, risicobereidheid, kennis/ervaring en doelstellingen van de cliënt.

Het inwinnen van algemene informatie over de branche van de cliënt is dus niet voldoende. Er moet een uitgebreide intake plaatsvinden.