Wat is een transactie?

Het begrip Transactie in de WWFT

Volgens de WWFT wordt een cliënt aangemerkt als een natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie een zakelijke relatie wordt aangegaan of die een transactie laat uitvoeren.

Het begrip ‘transactie’ wordt in artikel 1 lid 1 WWFT als volgt gedefinieerd: ‘handeling of samenstel van handelingen van of ten behoeve van een cliënt waarvan de instelling ten behoeve van haar dienstverlening aan die cliënt heeft kennisgenomen’. Een breed begrip dus. Voor de juristen: van een rechtshandeling hoeft nog geen sprake te zijn.

Ten behoeve van de dienstverlening

Wel moet het gaan om kennisneming door een instelling en bovendien ten behoeve van de dienstverlening van die instelling. Een voorbeeld: ziet een accountant – een WWFT-instelling dus – dat de kosten van de verbouwing aan het woonhuis als zakelijke kosten worden geboekt, dan is dat een transactie die onder die onder de WWFT valt. Van de aannemer, die geen WWFT-instelling is, wordt niets verwacht.

Ongebruikelijke transacties

Wanneer een transactie plaatsvindt of voorgenomen is, is meestal wel duidelijk. Belangrijker is de vraag wanneer die transactie ongebruikelijk is. Op die vraag gaan we elders in.