Wwft-meldingen door samenwerkende accountants en belastingadviseurs

Geen dubbele meldingen voor dezelfde transactie

Accountants en belastingadviseurs werken vaak samen in één juridische entiteit. Omdat beide beroepsgroepen door de WWFT als instelling worden aangemerkt, moeten zij zich tweemaal registreren bij FIU Nederland. De juridische entiteit heeft dan twee meld-ID’s. De vraag is nu hoe een melding van een ongebruikelijke transactie moet plaatsvinden. Meer specifiek; onder welk meld-ID.

NBA, de NOB en het RB hebben dit afgestemd met FIU Nederland; dit melden de organisaties op hun websites.

Geen dubbele meldingen

Kort gezegd komt het erop neer dat het niet de bedoeling is dat twee meldingen plaatsvinden voor dezelfde transactie. Het melden op zich is belangrijker dan het gebruik van het juiste meld-ID. Er zijn wel wat vuistregels. Worden alleen of voornamelijk accountantswerkzaamheden verricht? Dan wordt gemeld onder dat meld-ID. Hetzelfde geldt voor belastingadvieswerkzaamheden. Worden voornamelijk accountantswerkzaamheden verricht maar wordt de ongebruikelijke transactie waargenomen bij het verrichten van fiscale werkzaamheden? Dan wordt gemeld onder het ID van de belastingadviseurs. En andersom. In feite bepaalt dus de aard van de werkzaamheden onder welk ID wordt gemeld.

Vergelijkbare beroepsactiviteiten

Het ligt voor de hand dat deze regels ook gelden bij organisaties waarin personen samenwerken die vergelijkbare diensten verrichten. Denk aan een administratiekantoor waar ook een belastingadviseur werkzaam is.

NBA, NOB, RB: Wwft-meldingen door samenwerkende accountants en belastingadviseurs, 27 september 2021