Witwassen in Caribisch Nederland vooral via vastgoed

BES-Eilanden zijn kwetsbaar voor witwaspraktijken

Witwassen via de vastgoed-/onroerendgoedsector is het belangrijkste witwasrisico op Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Dit blijkt uit de door het WODC uitgevoerde tweede National Risk Assessment witwassen en terrorismefinanciering voor de drie BES-eilanden (NRA BES).

Andere belangrijke witwasrisico’s die voor alle drie eilanden gelden, zijn witwassen via vergunde banken, via ondergronds bankieren en onvergunde geldtransactiekantoren, en via het fysiek (ver)plaatsen van contant geld via de zee en/of lucht. Voor Bonaire kwamen in de tweede NRA BES nog drie andere grote witwasrisico’s naar voren: witwassen via rechtsvormen, via loan back constructies en via het fingeren van bedrijfsomzet. Omdat voor het optreden van terrorismefinanciering op de Caribisch-Nederlandse eilanden geen aanwijzingen werden gevonden, focust de tweede NRA BES zich op het vaststellen van de belangrijkste witwasrisico’s.

WODC 26 augustus 2021: Vastgoed belangrijkste witwasrisico voor Caribisch Nederland