Wetsvoorstel Trustregister aangenomen

Ook de Eerste Kamer neemt het wetsvoorstel als hamerstuk aan

De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel ‘Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van trusts en soortgelijke juridische constructies’ aangenomen. Dat betekent dat het trustregister binnenkort in werking treedt.

Wij hebben eerder geschreven over het nieuwe trustregister in  Wetsvoorstel Nederlands Trustregister, Wetsvoorstel voor Trustregister aangenomen en Rechtsgang alsnog geregeld in wetsvoorstel Trustregister.

Ook fonds voor gemene rekening

Niet alleen de UBO van een (Angelsaksische) trust dient (door de trustee) geregistreerd te worden in het nieuwe Trustregister. Als ‘soortgelijke juridische constructie’ wordt immers ook aangemerkt het fonds voor gemene rekening (FGR). Daarop is overigens de nodige kritiek gekomen.

Wanneer registreren?

De registratie in het trustregister dient plaats te vinden binnen drie maanden na inwerkingtreding van de wet. Aangenomen dat de wet op 1 januari 2022 in werking treedt, dient de registratie dus uiterlijk 31 maart 2022 plaats te vinden.

Eerst Kamer: Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van trusts en soortgelijke juridische constructies