Weg met het 500 eurobiljet!

Voorstel voor limiet contante betalingen op 3.000 euro

Minister van Financiën Hoekstra stuurt een brief aan de Tweede Kamer met een ‘non paper’; een notitie die Nederland, samen met België, Frankrijk, Italië en Spanje heeft ingediend bij de Europese Commissie. In het stuk wordt gepleit voor een EU-brede limiet voor contante betalingen van 5.000 euro, met ruimte voor lidstaten om nationaal een lagere limiet te stellen.

Voor Nederland wil Hoekstra een cash limiet van 3.000 euro. De landen pleiten verder voor het afschaffen van het 500 eurobiljet. ‘Contant geld is de belangrijkste bron van witwassen en terrorismefinanciering’. Het ontbreken van een maximumbedrag voor contante betalingen is volgens het stuk een zwakke plek in het anti-witwasbeleid.

Kamerbrief minister van Financiën, 17 september 2021