UBO-register weer open voor bevoegde autoriteiten

Op termijn ook weer toegankelijk voor WWFT-instellingen

In antwoord op Kamervragen antwoordt de minister van Financiën dat het UBO-register op korte termijn weer open gaat voor bevoegde autoriteiten. Ook WWFT-instellingen worden weer aangesloten; dat gaat langer duren. Hoe het gaat werken voor personen en organisaties met een ‘legitiem belang’ wordt nog onderzocht.

De minister van Financiën heeft vragen beantwoord die zijn gesteld naar aanleiding van het arrest van het EU Hof van Justitie over het UBO-register. De toegang van het UBO-register voor ‘bevoegde autoriteiten’ wordt ‘op korte termijn’ hersteld. Het gaat dan om de bevoegde autoriteiten als bedoeld in artikel 51a Handelsregisterbesluit 2008. Dat zijn onder meer toezichthouders en het Openbaar Ministerie.

WWFT-instellingen worden later aangesloten

Ook voor WWFT-instellingen moet het register volgens de minister toegankelijk zijn. Het herstellen van de toegang ligt daar complexer.

Legitiem belang

De verplichting om het register open te stellen voor het brede publiek is door het Hof ongeldig verklaard. Wel moet het register toegankelijk zijn voor personen die organisaties die een legitiem belang kunnen aantonen. Het is op dit moment niet duidelijk wat dit betekent voor de wet- en regelgeving. Dit wordt nader onderzocht.

Toch een openbaar register?

In de visie van de Minister is door de uitspraak van het Hof voor lidstaten de verplichting vervallen om het UBO-register voor iedereen toegankelijk te maken, maar dat betekent niet dat lidstaten dat niet mogen doen. Volgens de minister zijn er lidstaten die ondanks de uitspraak wel kiezen voor een openbaar register. Er is volgens de minister sprake van minimumharmonisatie. Daarmee sluit zij een openbaar register voor Nederland dus niet uit.

Ministerie van Financiën, 20 december 2022: Beantwoording Kamervragen over de uitspraak van het Hof van justitie van de Europese Unie over het UBO-register

Lees ook: ANALYSE – EU Hof van Justitie: openbaarheid UBO-register is ongeldig, EU HvJ: met gerechtvaardigd belang toegang tot UBO-register