Turkije op grijze lijst FATF

Turkije op grijze lijst FATF

‘Onvoldoende prioriteit aan witwassen en terrorrismebestrijding’

De Financial Action Task Force (FATF) heeft Turkije op haar grijze lijst gezet; de lijst van landen met ernstige tekortkomingen in het systeem ter bestrijding van witwassen en terrorismebestrijding.

In oktober 2019 is Turkije begonnen met de implementatie van verbeteringen van anti-witwasmaatregelen. Er is sindsdien voortuitgang geboekt, maar volgens de FATF nog niet voldoende. ‘Turkije moet laten zien dat het complexe witwaszaken effectief aanpakt en laten zien dat het vervolging van terrorismefinanciering nastreeft en prioriteit geeft aan zaken van door de VN aangewezen terroristische organisaties zoals ISIL en Al Qaida.’, aldus FATF-voorzitter Marcus Pleyer op een persconferentie, volgens Reuters. Turkije moet volgens de FATF meer investeren in het toezicht op de naleving van wet- en regelgeving, moet meer overtredingen opsporen en sancties opleggen.

Grijze lijst FATF

De grijze lijst van de FATF telt momenteel 23 landen, waaronder naast Turkije: Marokko, Albanië, Jordanië, Malta en de Filippijen. Turkije, Jordanië en Mali zijn in oktober nieuw op de lijst, Botswana en Mauritius zijn van de lijst gehaald.

Zwarte lijst FATF

Anders dan landen die op de zwarte lijst staan (momenteel alleen Noord-Korea en Iran), hebben landen op de grijze lijst zich wel gecommitteerd om de tekortkomingen op te lossen in overleg met de FATF.

FATF: Jurisdictions under Increased Monitoring, October 2021