Trustregister per 1 november 2022 in werking

Overgangstermijn van 3 maanden voor registratie

Nadat op 10 oktober de Kamer van Koophandel al had aangekondigd dat het UBO-register trusts live was gegaan, is nu ook formeel bevestigd dat registratie van trust-UBO’s verplicht is. Wel geldt nog een overgangstermijn van 3 maanden. Voor 1 februari moeten UBO’s van een trust of fonds voor gemene rekening dus geregistreerd zijn.

De Implementatiewet die de registratie van trust-UBO’s regelt, wachtte nog op inwerktreding. Dat is nu geregeld, althans voor de belangrijkste artikelen, waardoor het Trustregister een wettelijke basis heeft en vanaf 1 november de verplichting ontstaat te registreren. Zie eerdere artikelen over het Trustregister, de Q&A en de uitlegvideo.

Overgangstermijn tot 1 februari

Beheerders van trusts en soortgelijke juridische constructies zijn verantwoordelijk voor de registratie van trust-UBO’s. Vanaf de inwerkingtreding op 1 november geldt een overgangsperiode van 3 maanden voor registratie. Dat betekent dus dat de registratie voor 1 februari gerealiseerd moet zijn. Trustees in een trust en deelnemers aan een fonds voor gemene rekening zijn overigens verplicht om daarvoor de nodige informatie te verschaffen.

Geen terugmeldplicht

Een aantal onderdelen van de wet treedt nog niet op 1 november in werking. Dat geldt voor onder meer de verplichting voor WWFT-instellingen om verschillen tussen het eigen UBO-onderzoek en het Trustregister te melden bij de Kamer van Koophandel (de zogeheten terugmeldplicht).

Nog niet toegankelijk

Ook het artikel dat regelt dat het Trustregister – elektronisch – toegankelijk is, treedt nog niet in werking. Wie het register wil raadplegen zal dus nog even moeten wachten.

Implementatiebesluit in werking

Op een tweetal artikelen na, te weten artikel 7 en 8, treedt het Implementatiebesluit op 1 november in werking. Het Implementatiebesluit regelt een aantal praktische zaken zoals de categorieën trusts of soortgelijke entiteiten, de economisch belangklassen en de documenten die kunnen worden geregistreerd.

Publicatie Staatsblad inwerkingtreding: Besluit van 19 oktober 2022 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van trusts en soortgelijke juridische constructies en het Implementatiebesluit registratie uiteindelijk belanghebbenden van trusts en soortgelijke juridische constructies

Implementatiewet:Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van trusts en soortgelijke juridische constructies

Implementatiebesluit: Implementatiebesluit registratie uiteindelijk belanghebbenden van trusts en soortgelijke juridische constructies