WWFT: Transacties met hoogrisicolanden leiden tot opzegging bankrelatie

Algemene Bankvoorwaarden niet onredelijk bezwarend

Opnieuw oordeelt Rechtbank Gelderland dat de algemene bankvoorwaarden niet onredelijk bezwarend zijn. ABN AMRO had de bankrelatie beëindigd omdat antwoorden op vragen over transacties met hoogrisicolanden onvoldoende waren onderbouwd.

In het kader van een WWFT-onderzoek vraagt de bank naar de reden voor de ontvangst van een aantal grote bedragen uit hoogrisicolanden Irak en Jersey. De bank vindt de antwoorden onvoldoende, waarna de bank de relatie opzegt.

Herstel bankrelatie

De cliënt vraagt herstel van de bankrelatie omdat de opzegging onrechtmatig was vanwege strijd met het recht op een eerlijk proces en het recht op eerbiediging van het privé-leven zoals gewaarborgd door het EVRM en het Europees Handvest. Daarnaast vordert de cliënt vernietiging van artikel 2 lid 2 en lid 3 van de Algemene Bankvoorwaarden omdat die onredelijk bezwarend zouden zijn. Rechtbank Gelderland oordeelde eerder in gelijke zin.

Niet onredelijk bezwarend

Rechtbank Gelderland oordeelt dat de artikelen uit de Algemene Bankvoorwaarden niet onredelijk bezwarend zijn. Verder oordeelt de rechtbank dat de opzegging van de bankrelatie niet onrechtmatig was. De bank was met het oog op artikel 5 lid 3 WWFT verplicht om de relatie te beëindigen.

Rechtbank Gelderland: 22 maart 2023, ECLI:NL:RBGEL:2023:784