Stand van zaken Plan van aanpak witwassen

Rondetafelgesprek Tweede Kamer over aanpassing WWFT

Vandaag, 25 januari, vindt in de Tweede Kamer een rondetafelgesprek plaats over het wetsvoorstel Plan van aanpak witwassen. Waar staan we? Inmiddels is een ‘wetenschapstoets’ gepubliceerd en er zijn position papers van verschillende organisaties, waaronder de Autoriteit Persoonsgegevens.

Op verzoek van de Tweede Kamer is een ‘wetenschapstoets’ uitgevoerd door prof. dr. JL Wielhouwer, hoogleraar accounting and tax aan de Vrije Universiteit en dr. J. Ferwerda, universitair docent Recht, Economie, Bestuur en Organisatie aan de Universiteit Utrecht. Welke opdracht de opstellers hebben meegekregen is niet duidelijk. Het rapport bevat relatief korte analyse van het wetsvoorstel met een aantal concrete aanbevelingen. Een van die aanbevelingen is het niet stellen van een ondergrens voor de transacties die gezamenlijk worden gemonitord door banken; het wetsvoorstel gaat uit van transacties van € 100 of meer. De opstellers gaan niet in op de grote bezwaren die leven ten aanzien van privacy en de aanbevelingen zijn niet uitgebreid – wetenschappelijk – gemotiveerd.

Position Paper Autoriteit Persoonsgegevens

Niet verrassend is dat de AP nog steeds heel kritisch is op het wetsvoorstel, met name op de gezamenlijke transactiemonitoring door banken. De AP ziet een vorm van massasurveillance die kan leiden tot uitsluiting (mensen worden unbankable) en waarbij risico’s op discriminatie kunnen ontstaan.

Position Paper Nederlandse Vereniging van Banken

De Nederlandse Vereniging van Banken legt in een gelikte flyer uit wat de voordelen zijn van de voorgestelde navraagplicht en gezamenlijke transactiemonitoring.

Position Paper FIU

Ook de FIU benadrukt in haar position paper de voordelen van gezamenlijke transactiemonitoring door banken. Betere en completere meldingen, voorkomen van shopgedrag, sneller en efficiënter werken. De FIU stelt vraagtekens bij de ondergrens van € 100 voor de monitoring.

Wetenschapstoets wetsvoorstel Plan van Aanpak Witwassen

Position Paper Autoriteit Persoonsgegevens

Position Paper Nederlandse Vereniging van Banken

Position Paper FIU-Nederland